Tag:

chiếm đoạt tài liệu

TTO - Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại hầu tra để điều trị bệnh ung thư. Video chiếm đoạt tài liệu

Video: Gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại để điều trị bệnh
Tin nóng   |   18/09/2020
Video: Gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại để điều trị bệnh

TTO - Gia đình ông Nguyễn Đức Chung đang làm thủ tục xin cho ông được tại ngoại hầu tra để điều trị bệnh ung thư.