Tag:

chích lễ

Điều trị tĩnh mạch bằng chích lể, một phương pháp dân gian được quảng cáo rầm rộ trên mạng hiện nay có thực sự mang lại hiệu quả lâu dài? Hãy cùng bác sĩ Lê Thanh Phong trao đổi về vấn đề này trong số Hỏi chuyện sức khỏe hôm nay. Video chích lễ

Chữa tĩnh mạch bằng phương pháp chích lể có hiệu quả?
Hỏi Chuyện Sức Khỏe   |   08/03/2023
Chữa tĩnh mạch bằng phương pháp chích lể có hiệu quả?

Điều trị tĩnh mạch bằng chích lể, một phương pháp dân gian được quảng cáo rầm rộ trên mạng hiện nay có thực sự mang lại hiệu quả lâu dài? Hãy cùng bác sĩ Lê Thanh Phong trao đổi về vấn đề này trong số Hỏi chuyện sức khỏe hôm nay.