Tag:

chỉ thị 16

TTO – Không ít tỉnh thành vẫn áp dụng chỉ thị 15, 16, 19, khi nào có thể thống nhất quy định? Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh ở TP.HCM diễn tiến ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 16-10. Video chỉ thị 16

Robot Hỏi - Đáp: Không ít tỉnh thành vẫn áp dụng chỉ thị 15, 16, 19, khi nào có thể thống nhất quy định?
Bạn có biết   |   16/10/2021
Robot Hỏi - Đáp: Không ít tỉnh thành vẫn áp dụng chỉ thị 15, 16, 19, khi nào có thể thống nhất quy định?

TTO – Không ít tỉnh thành vẫn áp dụng chỉ thị 15, 16, 19, khi nào có thể thống nhất quy định? Thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh ở TP.HCM diễn tiến ra sao? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 16-10.

Từ ngày
Đến ngày