Tag:

chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận

TTO - Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các công ty quản lý shipper thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, TP Thủ Đức. Shipper phải đeo thẻ, giảm số lượng hoạt động. Video chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận

Video: TP.HCM yêu cầu shipper chỉ hoạt động ở một quận, huyện; Điều chỉnh số lượng đến mức tối thiểu
Tin nóng   |   26/07/2021
Video: TP.HCM yêu cầu shipper chỉ hoạt động ở một quận, huyện; Điều chỉnh số lượng đến mức tối thiểu

TTO - Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các công ty quản lý shipper thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 và chỉ được hoạt động trên địa bàn một quận, huyện, TP Thủ Đức. Shipper phải đeo thẻ, giảm số lượng hoạt động.