Tag:

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM

Ngày 17-5, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết một người dân ở Thủ Đức phát hiện một con cu li nhỏ, giới tính đực, nặng 0,3kg, thuộc nhóm IB vào khuôn viên nhà nên đã bắt lại giao cho lực lượng chức năng. Video Chi cục Kiểm lâm TP.HCM

Người dân ở Thủ Đức bắt được con cu li quý hiếm trong khuôn viên nhà
Tin nóng   |   18/05/2024
Người dân ở Thủ Đức bắt được con cu li quý hiếm trong khuôn viên nhà

Ngày 17-5, kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết một người dân ở Thủ Đức phát hiện một con cu li nhỏ, giới tính đực, nặng 0,3kg, thuộc nhóm IB vào khuôn viên nhà nên đã bắt lại giao cho lực lượng chức năng.