Tag:

chém csgt

Thanh niên chạy xe máy chở 3 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, trên đường tháo chạy chém bị thương một đại úy rồi tông vào thềm nhà dân ven đường. Video chém csgt

Một đại úy cảnh sát giao thông bị chém khi xử lý vi phạm giao thông
Tin nóng   |   18/08/2023
Một đại úy cảnh sát giao thông bị chém khi xử lý vi phạm giao thông

Thanh niên chạy xe máy chở 3 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, trên đường tháo chạy chém bị thương một đại úy rồi tông vào thềm nhà dân ven đường.