Tag:

chạy thụt mạng

TTO - Người dân địa phương đang đi qua sườn núi, thì phát hiện đất đá từ trên núi rơi xuống, 2 người đã nhanh chân bỏ chạy thụt mạng. Sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Video chạy thụt mạng

Video: Hai người kịp thoát thân khi hàng trăm tấn đất đá trên núi ầm ầm đổ xuống đường
Tin nóng | 24/10/2020
Video: Hai người kịp thoát thân khi hàng trăm tấn đất đá trên núi ầm ầm đổ xuống đường

TTO - Người dân địa phương đang đi qua sườn núi, thì phát hiện đất đá từ trên núi rơi xuống, 2 người đã nhanh chân bỏ chạy thụt mạng. Sự việc xảy ra tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.