Tag:

chạy ngược chiều

Thời gian đầu đưa vào khai thác tạm, trên tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuất hiện nhiều tài xế lái xe ngược chiều. Ngoài ý thức của tài xế, nhiều người cho rằng do cao tốc này chưa hoàn thiện nhiều hạng mục. Video chạy ngược chiều

Video: Vì sao nhiều xe chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?
Tin nóng | 07/05/2023
Video: Vì sao nhiều xe chạy ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?

Thời gian đầu đưa vào khai thác tạm, trên tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuất hiện nhiều tài xế lái xe ngược chiều. Ngoài ý thức của tài xế, nhiều người cho rằng do cao tốc này chưa hoàn thiện nhiều hạng mục.