Tag:

Cháy lớn

Sáng 16-10, kho chứa ống nước nhựa, các vật tư cấp thoát nước, xây dựng của một công ty tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam bốc cháy ngùn ngụt, cảnh sát phải dầm mưa chữa cháy. Video Cháy lớn

Cháy lớn kho chứa vật tư ngành cấp thoát nước, bất chấp trời đổ mưa
Tin nóng   |   16/10/2023
Cháy lớn kho chứa vật tư ngành cấp thoát nước, bất chấp trời đổ mưa

Sáng 16-10, kho chứa ống nước nhựa, các vật tư cấp thoát nước, xây dựng của một công ty tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam bốc cháy ngùn ngụt, cảnh sát phải dầm mưa chữa cháy.