Tag:

chất vấn

TTO - Chiều 4-11 bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ trả lời chất vấn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Video chất vấn

Tin nóng   |   04/11/2022
Trực tiếp: Nữ bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lần đầu trả lời chất vấn

TTO - Chiều 4-11 bà Phạm Thị Thanh Trà sẽ trả lời chất vấn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.