Tag:

chất vấn quốc hội

Sáng nay 6-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn về 4 nhóm vấn đề và hôm nay là ngày đầu tiên chất vấn về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Video chất vấn quốc hội

Trực tiếp   |   06/06/2023
Truyền hình trực tiếp: Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sáng nay 6-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn về 4 nhóm vấn đề và hôm nay là ngày đầu tiên chất vấn về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.