Tag:

chất thải rắn công nghiệp

TTO - Trong nghị định vừa được Chính phủ ban hành, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải rắn sinh hoạt bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng. Hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp có thể bị phạt 20 - 25 triệu đồng. Video chất thải rắn công nghiệp

Video: Hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải rắn bị phạt tiền đến 1 triệu đồng
Tin nóng   |   11/07/2022
Video: Hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải rắn bị phạt tiền đến 1 triệu đồng

TTO - Trong nghị định vừa được Chính phủ ban hành, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải rắn sinh hoạt bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng. Hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp có thể bị phạt 20 - 25 triệu đồng.