Tag:

chất lượng thực phẩm

TTO - Khuya 2-11, hàng chục phụ huynh học sinh đã kéo đến trường tiểu học Trần Thị Bưởi tại phường Phước Long B, quận 9, để kiểm tra đột xuất chất lượng thực phẩm mà nhà trường cho học sinh ăn. Video chất lượng thực phẩm

Video: Hàng chục phụ huynh kéo đến trường 'đòi kiểm tra thức ăn' của học sinh
Tin nóng   |   03/11/2020
Video: Hàng chục phụ huynh kéo đến trường 'đòi kiểm tra thức ăn' của học sinh

TTO - Khuya 2-11, hàng chục phụ huynh học sinh đã kéo đến trường tiểu học Trần Thị Bưởi tại phường Phước Long B, quận 9, để kiểm tra đột xuất chất lượng thực phẩm mà nhà trường cho học sinh ăn.