Tag:

chạm tay đến miền đất mới

Ca sĩ Đức Phúc, Hoàng Yến Chibi, BB Trần và Hải Triều vừa cùng mở màn cho chuỗi live music concert “Chạm tay đến miền đất mới” do Hahalolo tổ chức, nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các nghệ sĩ trẻ cùng fan tại các trung tâm lớn ở TP.HCM. Video chạm tay đến miền đất mới

Đức Phúc, Hoàng Yến Chibi, BB Trần, Hải Triều mở màn “Chạm tay đến miền đất mới”
Giải trí   |   07/07/2019
Đức Phúc, Hoàng Yến Chibi, BB Trần, Hải Triều mở màn “Chạm tay đến miền đất mới”

Ca sĩ Đức Phúc, Hoàng Yến Chibi, BB Trần và Hải Triều vừa cùng mở màn cho chuỗi live music concert “Chạm tay đến miền đất mới” do Hahalolo tổ chức, nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các nghệ sĩ trẻ cùng fan tại các trung tâm lớn ở TP.HCM.