Tag:

cây xanh

Để thi công nút giao thông An Phú, TP.HCM, cơ quan chức năng đã di dời hơn 1.300 cây xanh. Số cây này được chăm sóc ra sao? Tuổi Trẻ Online đã ghi lại những hình ảnh này vào chiều 9-5. Video cây xanh

Video: Bôi thuốc, bầu đất cho 1.300 cây xanh di dời làm nút giao thông An Phú
Tin nóng | 09/05/2023
Video: Bôi thuốc, bầu đất cho 1.300 cây xanh di dời làm nút giao thông An Phú

Để thi công nút giao thông An Phú, TP.HCM, cơ quan chức năng đã di dời hơn 1.300 cây xanh. Số cây này được chăm sóc ra sao? Tuổi Trẻ Online đã ghi lại những hình ảnh này vào chiều 9-5.