Tag:

Cây thông Noel

TTO - Thác nước đóng băng mang lại sự hứng thú cho du khách, nhìn trong giống cây thông Noel. Thác có chiều cao 140 m, thu hút du khách đến check-in ở TP Lâm Châu, Trung Quốc. Video Cây thông Noel

Video: Thác nước cao 140m đóng băng thành hình cây thông Noel
Thú vị | 24/12/2020
Video: Thác nước cao 140m đóng băng thành hình cây thông Noel

TTO - Thác nước đóng băng mang lại sự hứng thú cho du khách, nhìn trong giống cây thông Noel. Thác có chiều cao 140 m, thu hút du khách đến check-in ở TP Lâm Châu, Trung Quốc.