Tag:

cây gỗ nghiến

TTO - Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi trong rừng đặc dụng Cham Chu (tỉnh Tuyên Quang) đang bị tàn phá. Thủ đoạn của lâm tặc là hạ cây trong rừng, để một thời gian sau mới vào xẻ gỗ gây khó cho cơ quan chức năng. Video cây gỗ nghiến

Video: Gỗ quý trong rừng đặc dụng Cham Chu bị tàn phá
Tin nóng   |   18/05/2021
Video: Gỗ quý trong rừng đặc dụng Cham Chu bị tàn phá

TTO - Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi trong rừng đặc dụng Cham Chu (tỉnh Tuyên Quang) đang bị tàn phá. Thủ đoạn của lâm tặc là hạ cây trong rừng, để một thời gian sau mới vào xẻ gỗ gây khó cho cơ quan chức năng.