Tag:

cây cao su đến việt nam

125 năm kể từ khi có mặt tại Việt Nam, cây cao su đã trải qua nhiều thăng trầm gắn với lịch sử dân tộc; hành trình du nhập, tồn tại và phát triển của cây cao su có rất nhiều câu chuyện đặc biệt thú vị. Video cây cao su đến việt nam

Hành trình của cây cao su đến Việt Nam: Dấu vết những đồn điền xưa
Bạn có biết   |   01/12/2022
Hành trình của cây cao su đến Việt Nam: Dấu vết những đồn điền xưa

125 năm kể từ khi có mặt tại Việt Nam, cây cao su đã trải qua nhiều thăng trầm gắn với lịch sử dân tộc; hành trình du nhập, tồn tại và phát triển của cây cao su có rất nhiều câu chuyện đặc biệt thú vị.