Tag:

cầu Xóm Bóng

2 ngày qua, giao thông qua đoạn cầu Trần Phú (TP Nha Trang) bắt đầu ùn tắc kéo dài khi thành phố bước vào thi công cầu Xóm Bóng. Hàng ngàn phương tiện giao thông phải “bò” trên từng mét đường. Video cầu Xóm Bóng

Đường vào TP Nha Trang ùn tắc kéo dài do việc tu sửa cầu Xóm BóngLive
Tin nóng   |   02/07/2019
Đường vào TP Nha Trang ùn tắc kéo dài do việc tu sửa cầu Xóm Bóng

2 ngày qua, giao thông qua đoạn cầu Trần Phú (TP Nha Trang) bắt đầu ùn tắc kéo dài khi thành phố bước vào thi công cầu Xóm Bóng. Hàng ngàn phương tiện giao thông phải “bò” trên từng mét đường.