Tag:

cầu Xà Oai

TTO - Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Thành tới Phước Lộc đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Video cầu Xà Oai

Video: Sẵn sàng huy động trực thăng tiếp cận khu vực Phước Sơn
Tin nóng   |   30/10/2020
Video: Sẵn sàng huy động trực thăng tiếp cận khu vực Phước Sơn

TTO - Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Thành tới Phước Lộc đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng.