Tag:

cầu vượt

Liên quan nội dung được phản ánh quảng cáo trên cầu vượt, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội - ông Tô Văn Động vừa cho biết, Sở Văn hóa - Thể thao yêu cầu nhà đầu tư dừng quảng cáo trên toàn bộ cầu vượt đi bộ, đơn vị này cũng tạm dừng cấp phép hoạt động quảng cáo trên cầu vượt. Video cầu vượt

TP Hà Nội dừng cấp phép quảng cáo trên cầu vượtLive
Tin nóng   |   23/09/2019
TP Hà Nội dừng cấp phép quảng cáo trên cầu vượt

Liên quan nội dung được phản ánh quảng cáo trên cầu vượt, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội - ông Tô Văn Động vừa cho biết, Sở Văn hóa - Thể thao yêu cầu nhà đầu tư dừng quảng cáo trên toàn bộ cầu vượt đi bộ, đơn vị này cũng tạm dừng cấp phép hoạt động quảng cáo trên cầu vượt.