09/07/2019

Cầu treo Bến Lậm, bắc qua sông Âm ở xã Giao Thiện, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng bằng nguồn ngân sách Nhà nước, đưa vào sử dụng năm 2006, nối xã này với nhiều xã của huyện. Sau 13 năm đưa vào sử dụng, cầu treo đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Video liên quan