Tag:

cầu Thủ Thiêm 2

TP.HCM đã thực hiện nghi thức gắn biển tên mới cho 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 1 vẫn giữ nguyên tên Thủ Thiêm. Video cầu Thủ Thiêm 2

TP.HCM đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son
Tin nóng   |   14/06/2023
TP.HCM đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 thành cầu Ba Son

TP.HCM đã thực hiện nghi thức gắn biển tên mới cho 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn là cầu Ba Son và cầu Thủ Thiêm. Trong đó, cầu Thủ Thiêm 2 là cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm 1 vẫn giữ nguyên tên Thủ Thiêm.

Từ ngày
Đến ngày