Tag:

cầu phao 'BOT'

TTO - Cầu phao ‘BOT hạnh phúc’ cho dân sắp đi qua sứ mệnh 20 năm khi cầu bê tông trăm tỉ đã được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư. Nhìn vào hành trình ấy ai cũng thầm cảm ơn công sức và tấm lòng của 5 nông dân đã bỏ tiền xây cầu trên. Video cầu phao 'BOT'

Video: 5 nông dân làm 'BOT' hạnh phúc, ‘người dân không thấy khó chịu khi trả phí mà còn biết ơn’
Tin nóng   |   29/08/2022
Video: 5 nông dân làm 'BOT' hạnh phúc, ‘người dân không thấy khó chịu khi trả phí mà còn biết ơn’

TTO - Cầu phao ‘BOT hạnh phúc’ cho dân sắp đi qua sứ mệnh 20 năm khi cầu bê tông trăm tỉ đã được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư. Nhìn vào hành trình ấy ai cũng thầm cảm ơn công sức và tấm lòng của 5 nông dân đã bỏ tiền xây cầu trên.