Tag:

Cầu Mỹ Thuận 2

Tuyến cao tốc từ TP.HCM tới TP Cần Thơ đã được nối liền một mạch, chia sẻ áp lực giao thông với quốc lộ 1 nên đường về miền Tây sẽ được gần hơn, bớt trắc trở, kẹt xe. Video Cầu Mỹ Thuận 2

Đường về miền Tây ăn Tết đã gần hơn, bớt kẹt xe
Tin nóng   |   08/02/2024
Đường về miền Tây ăn Tết đã gần hơn, bớt kẹt xe

Tuyến cao tốc từ TP.HCM tới TP Cần Thơ đã được nối liền một mạch, chia sẻ áp lực giao thông với quốc lộ 1 nên đường về miền Tây sẽ được gần hơn, bớt trắc trở, kẹt xe.

Từ ngày
Đến ngày