Tag:

cầu đi bộ

Sở GTVT TP.HCM vừa có đánh giá bước đầu và báo cáo gửi UBND TP về sự cố container bị dầm cầu bộ hành Suối Tiên đè bẹp dúm. Video cầu đi bộ

Sở GTVT TP.HCM khẳng định cầu vượt đi bộ Suối Tiên thấp hơn quy chuẩn
Tin nóng | 15/11/2019
Sở GTVT TP.HCM khẳng định cầu vượt đi bộ Suối Tiên thấp hơn quy chuẩn

Sở GTVT TP.HCM vừa có đánh giá bước đầu và báo cáo gửi UBND TP về sự cố container bị dầm cầu bộ hành Suối Tiên đè bẹp dúm.