Tag:

câu cá ngừ

TTO - Các ngư dân ở Nhật Bản trong một chuyến ra khơi đã ‘trúng đậm’ đàn cá ngừ câu không ngớt tay. Đặc biệt ngư dân câu cá ngừ từ tối đến sáng hôm sau, một bên mạn trái tàu bị nghiêng vì cá câu nhiều nằm lệch một bên. Video câu cá ngừ

Thú vị   |   03/09/2020
Video: Tàu nghiêng mình vì bội thu đàn cá ngừ 'khủng'

TTO - Các ngư dân ở Nhật Bản trong một chuyến ra khơi đã ‘trúng đậm’ đàn cá ngừ câu không ngớt tay. Đặc biệt ngư dân câu cá ngừ từ tối đến sáng hôm sau, một bên mạn trái tàu bị nghiêng vì cá câu nhiều nằm lệch một bên.