Tag:

cắt tóc miễn phí

TTO - Ngày 2-7, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp triển khai chương trình cắt tóc miễn phí cho nhân viên ngay tại bệnh viện. Video cắt tóc miễn phí

Video: Bệnh viện Chợ Rẫy mời thợ đến cắt tóc cho nhân viên trong mùa dịch
Tin nóng   |   02/07/2021
Video: Bệnh viện Chợ Rẫy mời thợ đến cắt tóc cho nhân viên trong mùa dịch

TTO - Ngày 2-7, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp triển khai chương trình cắt tóc miễn phí cho nhân viên ngay tại bệnh viện.