Tag:

cát tặc hoành hành

Do nhu cầu sử dụng cát xây dựng và san lấp quá lớn, nguồn thu hấp dẫn từ việc khai thác cát mang lại cũng như các kẽ hở trong quy định pháp luật nên tình hình khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Video cát tặc hoành hành

Cát tặc hoành hành, xử lý còn nhẹ tay
Tin nóng   |   16/05/2019
Cát tặc hoành hành, xử lý còn nhẹ tay

Do nhu cầu sử dụng cát xây dựng và san lấp quá lớn, nguồn thu hấp dẫn từ việc khai thác cát mang lại cũng như các kẽ hở trong quy định pháp luật nên tình hình khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp.