Tag:

Cát Bụi

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái là nghệ sĩ An Trần có dịp biểu diễn chung trong đêm nhạc "18 năm nhớ Trịnh Công Sơn". Dịp này nghệ sĩ saxophone An Trần được làm đại sứ quỹ học bổng Trịnh Công Sơn Video Cát Bụi

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái hòa tấu ca khúc Cát bụi
Giải trí | 04/04/2019
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái hòa tấu ca khúc Cát bụi

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng con gái là nghệ sĩ An Trần có dịp biểu diễn chung trong đêm nhạc "18 năm nhớ Trịnh Công Sơn". Dịp này nghệ sĩ saxophone An Trần được làm đại sứ quỹ học bổng Trịnh Công Sơn