Tag:

"cát bay" phủ lấp tuyến đường

Để ngăn nạn "cát bay" phủ lấp tuyến đường từ Cổ Mã đi Đầm Môn thuộc vịnh Vân Phong của huyện Vạn Ninh, gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, tỉnh Khánh Hòa đã cho xây dựng nhiều dải tường kè chắn cát tại các điểm thường xảy ra hiện tượng cát bay. Video "cát bay" phủ lấp tuyến đường

Khánh Hòa xây tường kè chắn  Live
Tin nóng   |   09/10/2019
Khánh Hòa xây tường kè chắn "cát bay" đường Cổ Mã - Đầm Môn

Để ngăn nạn "cát bay" phủ lấp tuyến đường từ Cổ Mã đi Đầm Môn thuộc vịnh Vân Phong của huyện Vạn Ninh, gây khó khăn và nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, tỉnh Khánh Hòa đã cho xây dựng nhiều dải tường kè chắn cát tại các điểm thường xảy ra hiện tượng cát bay.