Tag:

Cáp treo

Nếu như trước đây, để vận chuyển người cũng như hàng hóa từ trên bờ xuống các ghe thuyền đang neo đậu dưới biển, ngư dân phải dùng thuyền thúng, thì giờ đây người dân ở TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đã chế tạo cáp treo để đu xuống biển. Video Cáp treo

Đời thường   |   28/04/2023
Video: Ngư dân tự chế cáp treo để vận chuyển hàng hóa trên biển

Nếu như trước đây, để vận chuyển người cũng như hàng hóa từ trên bờ xuống các ghe thuyền đang neo đậu dưới biển, ngư dân phải dùng thuyền thúng, thì giờ đây người dân ở TX Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đã chế tạo cáp treo để đu xuống biển.