Tag:

cặp rắn Hổ mây “khủng”

Chiều ngày 30-5, tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp, Tập đoàn Sao Mai tổ chức lễ bàn giao cặp rắn hổ mây “khủng” cho Kiểm Lâm An Giang để thả về môi trường tự nhiên dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn và đại diện tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife At Risk – gọi tắt là WAR). Video cặp rắn Hổ mây “khủng”

Sẽ thả cặp rắn hổ mây “khủng” về Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai
Tin nóng | 30/05/2019
Sẽ thả cặp rắn hổ mây “khủng” về Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai

Chiều ngày 30-5, tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp, Tập đoàn Sao Mai tổ chức lễ bàn giao cặp rắn hổ mây “khủng” cho Kiểm Lâm An Giang để thả về môi trường tự nhiên dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn và đại diện tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife At Risk – gọi tắt là WAR).