Tag:

cập nhật tin trong ngày

TTO - Bản tin 30s Nóng 28-2: Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học 1 tuần, đồng thời truy tìm 2 xe ôm chở bệnh nhân 2424; Cướp kéo lê cô gái trên đường; Gà chọi đá chết chủ; Tảng băng cực lớn tách khỏi Nam cực… Video cập nhật tin trong ngày

Bản tin 30s Nóng: Cướp kéo lê cô gái trên đường; Gà chọi đá chết chủ; Tảng băng lớn tách khỏi Nam cực
30S Nóng   |   28/02/2021
Bản tin 30s Nóng: Cướp kéo lê cô gái trên đường; Gà chọi đá chết chủ; Tảng băng lớn tách khỏi Nam cực

TTO - Bản tin 30s Nóng 28-2: Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học 1 tuần, đồng thời truy tìm 2 xe ôm chở bệnh nhân 2424; Cướp kéo lê cô gái trên đường; Gà chọi đá chết chủ; Tảng băng cực lớn tách khỏi Nam cực…