Tag:

cao su Việt Nam

Sau hai năm liên tiếp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội thi “Bàn tay vàng” năm 2022 được đánh giá là quy mô hơn khi có sự tham dự của các đơn vị các nước bạn. Đồng thời, hội thi năm nay đã có sự tăng mạnh về cả số lượng cũng như chất lượng... Video cao su Việt Nam

Hội thi Bàn tay vàng 2022: Tăng cả Chất và Lượng
Bạn có biết   |   18/12/2022
Hội thi Bàn tay vàng 2022: Tăng cả Chất và Lượng

Sau hai năm liên tiếp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội thi “Bàn tay vàng” năm 2022 được đánh giá là quy mô hơn khi có sự tham dự của các đơn vị các nước bạn. Đồng thời, hội thi năm nay đã có sự tăng mạnh về cả số lượng cũng như chất lượng...