Tag:

cao đẳng Hàng hải

“Đi biển” là nghề có thời gian đào tạo từ 8 tháng – 2,5 năm, thu nhập cao. Bình quân một sinh viên ra trường có mức lương 18 triệu đồng/ tháng. Lương của thuyền trưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngành này hiện được mở rộng đào tạo và nhiều ưu đãi. Video cao đẳng Hàng hải

Trường Cao đẳng Hàng hải II: Làm tốt công tác đào tạo để giải “cơn khát” thuyền viên
Bạn có biết   |   20/09/2022
Trường Cao đẳng Hàng hải II: Làm tốt công tác đào tạo để giải “cơn khát” thuyền viên

“Đi biển” là nghề có thời gian đào tạo từ 8 tháng – 2,5 năm, thu nhập cao. Bình quân một sinh viên ra trường có mức lương 18 triệu đồng/ tháng. Lương của thuyền trưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngành này hiện được mở rộng đào tạo và nhiều ưu đãi.