Tag:

cảnh sát cơ động

Đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động rèn luyện cực khổ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, để thích ứng với mọi hoàn cảnh, sẵn sàng chiến đấu tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố ở Quảng Ninh. Video cảnh sát cơ động

Video: Xem cảnh sát cơ động luyện 'tàng hình', đội lá cây đứng dậy
Tin nóng | 28/12/2022
Video: Xem cảnh sát cơ động luyện 'tàng hình', đội lá cây đứng dậy

Đây là hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động rèn luyện cực khổ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, để thích ứng với mọi hoàn cảnh, sẵn sàng chiến đấu tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố ở Quảng Ninh.