10/08/2019
TRÀ CÂU - MAI HUYỀN  - UYÊN THI
TRÀ CÂU - MAI HUYỀN - UYÊN THI

Cởi đồ trước mặt "người đẹp" qua webcam, gửi ảnh nóng của mình cho người đẹp. Một người đàn ông không hề biết hình đó là phương tiện tống tiền của đối tượng lấy nickname "người đẹp". Vụ việc dưới đây là lời cảnh báo đáng lưu tâm.