Tag:

canh con nước cạn

TTO - Theo chân người dân đến sông Cửa Tiểu, Tiền Giang để bắt tôm tít. Loài này sống trong môi trường tự nhiên, thường ở trong lớp bùn non hoặc bãi cát mịn. Muốn bắt được chỉ cần canh con nước cạn, tôm sẽ ra ngoài tìm thức ăn... Video canh con nước cạn

Video: Bắt tôm tít mùa nước cạn ở sông Cửa Tiểu
Thú vị   |   17/07/2020
Video: Bắt tôm tít mùa nước cạn ở sông Cửa Tiểu

TTO - Theo chân người dân đến sông Cửa Tiểu, Tiền Giang để bắt tôm tít. Loài này sống trong môi trường tự nhiên, thường ở trong lớp bùn non hoặc bãi cát mịn. Muốn bắt được chỉ cần canh con nước cạn, tôm sẽ ra ngoài tìm thức ăn...