Tag:

cảnh báo thiên tai

Sáng 26-12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với địa phương diễn tập vận hành hệ thống trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu với giả định có động đất gây nên sóng thần, ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng. Video cảnh báo thiên tai

Diễn tập hệ thống cảnh báo sóng thần tại Đà Nẵng
Tin nóng   |   26/12/2018
Diễn tập hệ thống cảnh báo sóng thần tại Đà Nẵng

Sáng 26-12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với địa phương diễn tập vận hành hệ thống trực canh cảnh báo thiên tai đa mục tiêu với giả định có động đất gây nên sóng thần, ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng.