26/05/2019
HUYỀN TRANG- QUỐC HOÀN – SANH TÀI – QUỐC HUY
HUYỀN TRANG- QUỐC HOÀN – SANH TÀI – QUỐC HUY

Thực tế, viết vẽ bậy lên di tích không chỉ làm xâm hại mà còn làm biến dạng di tích.

Video liên quan