04/11/2019

Gần đây, tại một số địa bàn của tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy. Chỉ cần nạn nhân lơ là, mất cảnh giác trong vài phút, đạo tặc đã ra tay trộm xe và mang đi tiêu thụ tại các địa bàn khác.

Video liên quan