Tag:

cần thủ

TTO - Không giống như các cần thủ thường ra các ghềnh đá, bờ biển để câu cá, hình ảnh một người cặp vợ chồng tại Nha Trang đã thực hiện chuyến đi câu bằng ca nô riêng thu hút chú ý. Video cần thủ

Video: Thú câu bằng ca nô riêng ở biển Nha Trang
Thú vị   |   19/05/2022
Video: Thú câu bằng ca nô riêng ở biển Nha Trang

TTO - Không giống như các cần thủ thường ra các ghềnh đá, bờ biển để câu cá, hình ảnh một người cặp vợ chồng tại Nha Trang đã thực hiện chuyến đi câu bằng ca nô riêng thu hút chú ý.