09/08/2019

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt dự toán chi phí vận hành nhà máy xử lý nước thải năm 2019 (thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt TP Cần Thơ) hơn 18 tỉ đồng.

Video liên quan