05/11/2019

TP Cần Thơ vừa gắn 10 biển tên đường có thông tin về tiểu sử danh nhân. Trong đó, có 4 tuyến đường thuộc quận Ninh Kiều, 5 tuyến thuộc quận Cái Răng và 1 tuyến đường thuộc quận Bình Thủy.