Tag:

cần thiết

TTO - Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, một số khu vực đã bảo vệ người dân của mình bằng cách lập các chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm chưa có dịch. Các chốt này giúp người dân giao nhận hàng hóa và các nhu yếu phẩm cần thiết. Video cần thiết

Video: 'Chốt xanh' xuất hiện ở TP.HCM, bảo vệ dân an toàn với dịch bệnh
Tin nóng | 24/07/2021
Video: 'Chốt xanh' xuất hiện ở TP.HCM, bảo vệ dân an toàn với dịch bệnh

TTO - Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, một số khu vực đã bảo vệ người dân của mình bằng cách lập các chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm chưa có dịch. Các chốt này giúp người dân giao nhận hàng hóa và các nhu yếu phẩm cần thiết.