Tag:

Cần Giờ

Sáng 15-9, TP.HCM đã làm lễ thông xe cầu Vàm Sát 2 tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Cầu mới này sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Vàm Sát cũ. Video Cần Giờ

TP.HCM thông xe cầu Vàm Sát 2 ở Cần Giờ
Tin nóng   |   15/09/2023
TP.HCM thông xe cầu Vàm Sát 2 ở Cần Giờ

Sáng 15-9, TP.HCM đã làm lễ thông xe cầu Vàm Sát 2 tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Cầu mới này sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Vàm Sát cũ.