MINH KHÔI – DIỄM HƯỜNG – THÚY QUYÊN
MINH KHÔI – DIỄM HƯỜNG – THÚY QUYÊN

Đây là khu vực thung lũng sông Nộ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Báo tuyết mẹ và hai đứa con 2 tuổi đang đi dạo và kiếm ăn.

Video liên quan