24/08/2019
NGUYỄN TRỌNG – SANH TÀI – UYÊN THI
NGUYỄN TRỌNG – SANH TÀI – UYÊN THI

Sau thời gian gần 3 tháng tiến hành xả cống đáy và hạn hán kéo dài, mực nước của hồ Truồi (xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc,tỉnh Thừa Thiên – Huế) cạn trơ đáy.