Tag:

Campuchia đi trên 14 ghe

TTO - Từ 0h45 đến 2h30 khuya 1-5, lực lượng biên phòng An Giang và Đồng Tháp đã liên tục phát hiện và ngăn chặn 28 Việt kiều trốn từ Campuchia đi trên 14 ghe, vỏ lãi định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên sông Tiền. Video Campuchia đi trên 14 ghe

Video: Ngăn 28 Việt kiều từ Campuchia đi trên 14 vỏ lãi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Tin nóng   |   01/05/2021
Video: Ngăn 28 Việt kiều từ Campuchia đi trên 14 vỏ lãi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TTO - Từ 0h45 đến 2h30 khuya 1-5, lực lượng biên phòng An Giang và Đồng Tháp đã liên tục phát hiện và ngăn chặn 28 Việt kiều trốn từ Campuchia đi trên 14 ghe, vỏ lãi định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên sông Tiền.